Introduktion till WAI-ARIA

WAI-ARIA är en teknisk standard som används för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel (till exempel skärmläsare).

Här följer en introduktionsföreläsning om ARIA med Stina Johansson och Mikael Holmgren. Inspelningen är ca 56 minuter och gjordes vid en träff i april 2016 med nätverket för myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet (MITT)

Textinnehåll

Läs mer om ARIA

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
4 R83 Använd inte tabeller för layout
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Exportera urval som csv