Begripligt språk

Ett begripligt språk som är anpassat efter mediet och användarnas behov är avgörande för att webbplatsen ska uppnå sitt syfte och kunna användas av så många som möjligt.

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
3 R12 Ge information på lättläst svenska
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
3 R62 Gör texterna överskådliga
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
Exportera urval som csv