De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


Checklistor

Alla sidor som listar webbriktlinjer efter ämne kan nu även presenteras som en checklista.

Fem alternativ: Ej granskad, Klar (markerad), Delvis OK, Ej godkänd och Ej relevant.

För varje riktlinje kan du markera status för riktlinjen på din webbplats. Då ändras även riktlinjens färgmarkering baserat på ditt svar.

Varje ämnessida har en länk ”visa som checklista” som aktiverar denna vy, men du kan även använda följande länkar för att komma direkt till checklistorna:

Spara dina svar

Om du kryssar i rutan märkt ”Spara mina svar i webbläsaren” så kommer din webbläsare ihåg dina svar, så att du kan dela upp din genomgång på flera tillfällen utan att förlora ditt arbete.

Informationen lagras i webbläsarens ”localStorage” och inte hos PTS. Funktionen erbjuds bara om JavaScript är aktiverat i webbläsaren.

Även när du är inne på en enskild riktlinje kan du se och ändra status.

Funktionen är under utveckling

2017-10-27: Funktionen har efterfrågats i användarstudier, och är under utveckling. Bland annat behöver vi förbättra rekommendationspunkterna som visas under varje rubrik i checklistorna. Avsikten är att även sökresultat och andra listningar på sajten, liksom utdragsfunktioner ska ha denna funktionalitet.