Nätverk och konferenser

Här är några mötesplatser med särskild anknytning till webbriktlinjerna, webbtillgänglighet eller till digital kommunikation i offentlig sektor.

Nätverksträffar

  • För konsulter och andra med intresse för digital tillgänglighet finns T12T som oftast träffas i Stockholm, men ibland online och ibland på andra orter.
  • Nätverket för Myndighetssamverkan kring IT-tillgänglighet (MITT) träffas ungefär fem gånger per år, oftast i Stockholm (webbsänds ibland).

Återkommande evenemang

Enstaka tillfällen

Känner du till ett forum som borde synas på den här sidan? Kontakta info@digg.se.