Verktyget för publicering i html

Anne Joki Jakobsson från Kammarkollegiet berättar om arbetet med att ta fram ett verktyg för att publicera dokument som html snarare än som pdf. Presentationen är från en nätverksträff med MITT-nätverket den 28 maj 2019 hos Kammarkollegiet.
Post- och telestyrelsen (PTS) beställde inspelningen samt syntolkning. Efteråt har det kommit in synpunkter att syntolkningen inte var bra och den har därför tagits bort.

Textinnehåll

Vi har fått rapport om att spelaren inte fungerar i vissa webbläsare. Vi försöker åtgärda detta, men tills dess är ett alternativ att öppna inspelningen som fil.

Du som hellre läser än ser presentationen som video kan ladda ner Annes presentation som pdf (0,9 MB)