Nätverksträff om rutiner för webbtillgänglighet

Den 13 mars 2019 träffades medlemmar i samverkansgruppen MITT för utbyte om digital tillgänglighet. Träffen hölls hos Jordbruksverket i Jönköping och ett antal medlemmar i MITT deltog på distans.

Presentationer

Temat var rutiner för tillgänglighet och några av presentationerna kan följas i efterhand:

Utöver de presentationer som kan ses i efterhand fördes diskussioner om: