De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


Design

Digital design är ett brett kunskapsområde. Här lyfter vi fram några aspekter som är viktiga att inte glömma bort.

Prio Nivå i WCAG Nr. Riktlinje
1 A R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
1 A R136 Gör en logisk tab-ordning
1 A R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 AA R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 A R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
1 A R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
1 AA R127 Se till att text går att förstora utan problem
1 A R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 A R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 AA R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 A R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 AA R126 Designa med tillräckliga kontraster
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
1 R109 Testa och utvärdera designförslag
2 R108 Ta fram designförslag
3 R68 Skapa snabbkommandon vid behov
1 A R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
1 R105 Skapa rubriker med h-element
2 R91 Skapa en flexibel layout
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell