De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


Flerspråkighet

Användarnas behov och lagstiftning kan ställa krav på val av språk. Här finns några konkreta rekommendationer.

Prio Nivå i WCAG Nr. Riktlinje
1 A R141 Ange sidans språk i koden
1 AA R142 Ange språkförändringar i koden
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk