Flerspråkighet

Användarnas behov och lagstiftning kan ställa krav på val av språk. Här finns några konkreta rekommendationer.

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
DOS-krav 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
Exportera urval som csv