De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


Formulär & felhantering

De här riktlinjerna är särskilt relevanta för digitala tjänster där användaren behöver mata in information, till exempel myndigheters e-tjänster och beställningar i e-handel. De kallas ibland självbetjäningstjänster.

Prio Nivå i WCAG Nr. Riktlinje
1 A R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 A R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 A R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 AA R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 A R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 AA R146 Benämn funktioner konsekvent
1 A R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 AA R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
4 R70 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
1 A R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
3 R53 Gruppera formulärets fält
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
1 A R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt