Kognitiv tillgänglighet – inspelningar från nätverksträff

Åtta pictogram: Varför, bra, lättläst, internet, ljudbok, hjälpmedel, rådgivare, språk

Onsdagen den 7 november 2018 klockan 9.00–12.00 var det träff med nätverket för myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet (MITT-nätverket).

Temat var Kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service:
Hur kan vi göra våra webbplatser och elektroniska kommunikationstjänster kognitivt tillgängliga, motiverande och begripliga för så många som möjligt?

Inspelningar

Inspelningar av föreläsningarna (både med och utan teckenspråkstolk, ungefär 20 minuter långa), och i vissa fall dokumentation från dem, finns på separata sidor:

Moderator för mötet var Andreas Richter, PTS.
En teckenspråkstolkad inspelning av hela mötet finns på YouTube.

Om de medverkande

Post- och telestyrelsen (PTS) arrangerade träffen i samarbete med Föreningen för kognitivt stöd (FKS) och Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.

FKS arrangerar regelbundet egna inspirationsdagar om kognitiv tillgänglighet, och vid detta tillfälle har flera personer från föreningens styrelse lovat att komma och dela insikter med oss som jobbar med digital tillgänglighet i offentlig sektor.

Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik.

Återkoppling

Hör gärna av dig om du har förslag eller frågor! Hur kan vi göra nästa träff bättre? Vilka perspektiv missade vi? Vilka angränsande ämnen borde vi ta upp vid senare tillfälle? Hur fungerade tekniken? Tillgängligheten? Vill du vara med på utskickslistan för kommande träffar?

Använd gärna epost till info@webbriktlinjer.se för alla sådana frågor.