Vad är kognition?

nätverksträffen om kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service höll Cecilia Olsson denna 26 minuter långa introduktion till kognition och kognitiv tillgänglighet.

Cecilias presentationsbilder (pdf, 500kB) finns hos Föreningen för kognitivt stöd.

Symbol för teckenspråk Teckenspråkstolkad version finns längre ner på sidan.

Textinnehåll

Teckenspråkstolkad version

Textinnehåll

Post- och telestyrelsen ordnade denna träff med MITT-nätverket i samarbete med Föreningen för kognitivt stöd (FKS) och Språkrådet den 7 november 2018.