Kognitiv tillgänglighet och webbstandarder

nätverksträffen om kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service höll Pär Lannerö denna 18 minuter långa föreläsning om hur webbstandarder – främst WCAG, men även andra – berör kognitiv tillgänglighet. Presentationsbilderna som pdf (800 kByte).

Symbol för teckenspråk Teckenspråkstolkad version finns längre ner på sidan.

Textinnehåll

Vi har fått rapport om att spelaren inte fungerar i vissa webbläsare. Vi försöker åtgärda detta, men tills dess är ett alternativ att öppna inspelningen som fil.

Teckenspråkstolkad version

Textinnehåll

Post- och telestyrelsen ordnade denna träff med MITT-nätverket i samarbete med Föreningen för kognitivt stöd (FKS) och Språkrådet den 7 november 2018.