Kursdag om tillgänglig webb: från dåligt samvete till konkreta resultat!

Är du webbansvarig och vill veta hur du kan nå fler besökare genom tillgänglighet på webben? Eller är du webbutvecklare och vill bygga sajter som fungerar bättre för alla? Ta del av kursdagen om Tillgänglig webb nu i efterhand.

Illustration tillgänglighet: rullstolsramp som leder upp till datorskärm (montage av två pictogram)

När man bygger lokaler är det självklart att bygga tillgängligt för till exempel rullstolar. På webben är det inte självklart att utveckla en webbplats till exempel för personer som använder skärmläsare. Men branschen mognar och vi vill att du blir föregångare. Du behöver hänga med när lagstiftning och användare ställer krav på att digitala miljöer ska göras tillgängliga för alla. Det behöver inte vara dyrt eller svårt, och det ger fler fördelar än vad du antagligen tänkt på. Bättre sökoptimering är ett exempel.

På Twitter kan du diskutera tillgänglighet på webben med hjälp av hashtag #webbföralla.

Ta del av konferensen Tillgänglig webb i efterhand

Välkommen

Varför är tillgänglighet viktigt?

Kort om WCAG och webbriktlinjer

7 tips för bättre tillgänglighet

ADHD, afasi, autismspektrum… – Hur sänka de kognitiva trösklarna?

Så har vi sänkt våra digitala trösklar (fallstudie)

Nyheter om webbriktlinjer.se

Arrangörer

E-delegationen
E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet som arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor. E-delegationen har i uppdrag att inventera och vid behov utveckla den tidigare E-nämndens och dåvarande Vervas vägledningar och rapporter. Bland annat Vägledningen för webbutveckling. E-delegationen har devisen ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt”. edelegationen.se

Post- och telestyrelsens logotyp, länk till pts.se
Post- och telestyrelsen (PTS) tillgodoser samhället med information och verktyg som ger fler tillgång till digitaliseringens möjligheter. Då marknaden inte ännu kan möta allas behov av bra it, telefoni och post kompletterar PTS utbudet av kommunikationstjänster med exempelvis bild- och texttelefoni. PTS arbetar även pådrivande, stödjande och samlande för att generella lösningar i högre grad ska kunna användas oavsett funktionsförmåga.
PTS satsar särskilt på innovationsfrämjande aktiviteter för att skapa fler och bättre kommunikationsmöjligheter. Två gånger per år anordnas till exempel tävlingen ”Innovation för alla” där företag och offentliga verksamheter tävlar om finansiering till sina projekt och idéer.
Läs mer på pts.se/inkluderandeikt.

Samarbetspartner

Användningsforum var regeringens forum för en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av it. Användningsforum fanns mellan mars 2012 och avslutades sista december 2015. Användningsforum har bistått med råd och stöd under förberedelserna till evenemanget. anvandningsforum.se