Andra lagar

Det finns många lagar som berör webbplatser och andra digitala kanaler. Vägledningen för webbutveckling redovisar inte helheten, men vi håller på att ta fram korta introduktioner på några utvalda områden (främst tillgänglighet).