Bristande tillgänglighet som diskrimineringsform

Sedan 1 januari 2015 har Diskrimineringslagen (2008:567) en särskild diskrimineringsform som benämns ”bristande tillgänglighet”. Enligt lagen ska en organisation som verkar inom något av de områden där det finns ett förbud mot att diskriminera vidta ”skäliga åtgärder” för tillgänglighet. Utgångspunkten för vad som är skäliga åtgärder är de bestämmelser som finns i lagar, förordning eller annan författning om tillgänglighet i Sverige och EU. På områden där det saknas bestämmelser kommer förbudet innebära att de åtgärder som görs för tillgängligheten som kan krävas ska vara av enkel beskaffenhet.

I motiven till förbudet nämns inte särskilt webbplatser eller andra webbgränssnitt, men det finns exempel på tillgänglig information och kommunikation, exempelvis:

  • Information i alternativa format, till exempel i storstil (text med en större teckenstorlek än den brukar vara), eller på daisy (text inläst på CD-skiva med goda sökmöjligheter).
  • Tillgång till olika kontaktmöjligheter, till exempel via e-post och personlig service.
  • Möjlighet till en avskild plats för samtal vid kontakter med en myndighet.
  • Alternativa sätt att tillhandahålla biljetter.

I Arbetsmiljölagen och i förordning 2001:526 med ansvar för statliga myndigheter finns bestämmelser som omfattar webbgränssnitt och som kan påverka tolkningen av vad som kan bedömas vara skäliga åtgärder för tillgänglighet enligt nya Diskrimineringslagen. Ansvaret enligt Arbetsmiljölagen kan till exempel omfatta intranät eller andra webbaserade gränssnitt för administration. Arbetsmiljöverket har dessutom tagit fram råd och riktlinjer för datorarbete.

Arbetet med att göra webbplatser tillgängliga har varit en rekommendation för statliga myndigheter sedan tidigt 2000-tal. För de myndigheter vars verksamhet lyder under något område där diskriminering är förbjudet enligt nya Diskrimineringslagen kommer kravet på att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet tolkas mot bakgrund av ansvaret i förordning 2001:526.

Mer information om diskrimineringslagen finns hos Diskrimineringsombudsmannen.

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.0 nivå AA
1 A R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 A R5 Skriv tydliga länkar
2 R8 Bestäm målgrupper och syften för webbtexterna
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
3 R12 Ge information på lättläst svenska
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
3 R27 Hjälp användarna att hitta på webbplatsen
1 AA R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
1 AA R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
4 R33 Låt genomgångssidor orientera användarna
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R53 Gruppera formulärets fält
1 A R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
1 AA R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
3 R67 Se till att infogade externa tjänster följer webbriktlinjerna
3 R68 Skapa snabbkommandon vid behov
4 R70 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora arbete hon påbörjat
3 R74 Integrera externa tjänster så att de smälter in
1 A R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
4 R83 Använd inte tabeller för layout
1 A R84 Se till att koden validerar
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
4 R92 Se till att webbplatsen kan användas även utan stilmallar
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
1 R105 Skapa rubriker med h-element
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
1 A R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 AA R119 Texta direktsändningar
1 AA R120 Syntolka videoinspelningar
1 A R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 A R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 A R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 A R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 AA R126 Designa med tillräckliga kontraster
1 AA R127 Se till att text går att förstora utan problem
1 AA R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 A R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 A R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
1 A R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 A R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
1 A R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
1 A R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 A R136 Gör en logisk tab-ordning
1 AA R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 A R141 Ange sidans språk i koden
1 AA R142 Ange språkförändringar i koden
1 A R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 A R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 AA R146 Benämn funktioner konsekvent
1 AA R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 AA R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 A R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
Exportera urval som csv