Kaklagen i praktiken

Kakor får, med några undantag, endast sättas av en webbplats om användaren fått information om syftet med kakorna och samtycker till detta. Se webbriktlinjen Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) m.m. hanteras (R20). Bestämmelsen är gemensam inom EU och syftar till att användare ska få veta när aktörer på nätet kan kontrollera deras beteende och ge användaren möjlighet att undvika detta.

Här förklarar vi hur ni kan göra för att uppfylla lagkraven så enkelt som möjligt. Bland annat ger vi förslag på vilken information ni bör ge om kakor, i några typiska scenarier.

Ny artikel – kom gärna med återkoppling

Precis som för resten av Vägledningen för webbutveckling gäller:

  • Som namnet antyder är syftet att ge vägledning – inte juridiskt bindande paragrafer.
  • Primärt vänder vi oss till offentlig sektor, men många av rekommendationerna kan med fördel tillämpas även i andra sammanhang.
  • Kom gärna med synpunkter på innehållet. I första hand med epost till info@webbriktlinjer.se.