Webbdirektivet – översikt

Kortfattad översikt av EUs webbtillgänglighetsdirektiv, som blev DOS-lagen (lag om tillgänglighet till digital offentlig service) i Sverige.