Webbdirektivet – översikt

Kortfattad översikt av EUs webbtillgänglighetsdirektiv, som ska bli svensk lag.