Föreläsning om webbdirektivet

PTS har spelat in en föreläsning om webbdirektivet med Pär Lannerö, projektledare för webbriktlinjer.se. Filmen är ca 50 minuter lång.

Textinnehåll


Presentationen gjordes i april 2017 och baseras på EU-direktivet. Vissa delar kan komma att förändras eller förtydligas när den svenska lagstiftningen finns på plats. Men med tanke på att åtgärder tar tid kan det vara bra att inhämta kunskap och påbörja förberedelser så tidigt som möjligt.

Det finns även en kortare introduktion till webbdirektivet i text med länkar till direktivet, berörda standarder med mera.