Krav i EN 301549 utöver WCAG 2.1

Den europeiska standarden EN301549 räknar i bilaga A upp vilka kriterier som är relevanta för webbdirektivet.

Enligt 5§ i DIGGs föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service är ett sätt att uppfylla DOS-lagens tillgänglighetskrav att följa de kriterier som anges i standardens bilaga A. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

De flesta av dessa kriterier är hämtade från den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA. Varje sådant kriterium har ett förklarande dokument hos W3C som kallas Understanding Success Criterion X.X.X, men dessa finns bara på engelska och har ibland ett ganska byråkratiskt språk. Sedan sommaren 2018 finns därför webbriktlinjer som exemplifierar, illustrerar och förklarar alla sådana WCAG-kriterier på svenska.

EN-standarden rymmer mer än WCAG-kriterier

För de kriterier i bilaga A som går utöver WCAG saknas internationell vägledning motsvarande ”understanding”-dokumenteten. Det finns alltså behov av förtydliganden även av dessa kriterier, och vi har därför tagit fram utkast till webbriktlinjer som exemplifierar, illustrerar och förklarar även dessa. Riktlinjerna finns länkade i följande tabell. Observera att det inte är en webbriktlinje per EN-kriterium, utan de har grupperats och i två fall arbetats in i befintliga WCAG-baserade webbriktlinjer.

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
Exportera urval som csv