Tillgänglighetsredogörelse

Offentliga aktörer och andra som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse för sin webbplats, e-tjänst eller annan digital service.

En tillgänglighetsredogörelsen ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll  som inte är tillgängligt och en länk för att påtala brister. Den ska även innehålla kontaktinformation till DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, som har tillsynsansvar.

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram instruktioner och information om att skapa en tillgänglighetsredogörelse.

Tillgänglighetsredogörelse eller tillgänglighetsutlåtande?

I propositionen används termen tillgänglighetsredogörelse, medan termen tillgänglighetsutlåtande används i EU-dokumenten.