Tillgänglighetsredogörelse

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheterna på sina webbplatser publicera en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur man uppfyller tillgänglighetskraven. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet.

OBS! I propositionen används termen tillgänglighetsredogörelse, medan termen tillgänglighetsutlåtande används i EU-dokumenten.

Utformning och innehåll

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram instruktioner och information om tillgänglighetsredogörelser.

DIGG har också publicerat en digital tjänst för att skapa tillgänglighetsredogörelse. Använd dig gärna av den.