De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


Länkar & adressering

Länkar och webbadresser är centrala för webbens funktion, och behöver därför utformas med omsorg.

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
1 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
1 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
Exportera urval som csv