Föreläsningar om video på webben

Här finns inspelningar från en träff i oktober 2016 med nätverket för myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet (MITT) med tema video.

Uppdatering: En ny temadag om tillgänglig webbvideo hölls i april 2018, och finns inspelad här.

Om syntolkning

Veronica Tundell och Jenny Salmson introducerar syntolkning på lite mindre än 30 minuter.

Textinnehåll

Mer information om syntolkning finns i webbriktlinje R120 Syntolka videoinspelningar.

Hur en kommun kan använda video

Presentation av Mikael Hellman från Malmö stad, som jobbat länge med videokommunikation i det offentligas tjänst.

Textinnehåll

Tillgängliga direktsändningar

Presentation av Richard Gatarski från WeStreamU, som jobbat mycket med att göra direktsändningar på webben tillgängliga med hjälp av bland annat direkttextning (på plats och på distans) och teckenspråkstolkning.

Textinnehåll

Om kvaliteten på inspelningarna

Det här är filmade presentationer som är inspelade i det befintliga ljus och ljud som lokalen och de praktiska förutsättningarna erbjöd vid presentationstillfället. Filmerna är i efterhand textade och syntolkade.

Vi vill dela med oss av innehållet eftersom det är bra information och presentationer. Vi tycker dock att det borde gå att få till ännu bättre kvalitet och att innehållet bör presenteras ännu tydligare. Vi jobbar vidare med det, att hitta hur sådana här produktioner kan ske med rimliga insatser, både gällande tid, pengar och teknisk kunskap.
Vi vill bidra till att det blir enklare för alla att ta fram tillgängliga videoproduktioner, så att de blir fler.