Möten för alla – några tips

Några kom-igång-tips för att göra möten mer tillgängliga för deltagande via nätet.

Dokumentet är inspirerat av en checklista från HSO (nu Funktionsrätt Sverige).

Före mötet

Förbered mötet i så god tid som möjligt, men hellre sent än aldrig!

 • Inbjudan och anmälning
 • Planera för sändning av
  • Ljud och bild – ofta räcker det med enkel teknik som t.ex. mobilkamera, men försök att prioritera ljudkvalitet. Välj om möjligt teknik med god tillgänglighet, och testa den i förväg.
  • Direkttextning – bör sändas eftersom det är vanligt med otydligt tal, bristande mikrofonteknik, tillfälliga störningsmoment hos den som lyssnar eller i sändningskvalitet, och hörselnedsättning. Visa gärna textningen på skärm.
  • Syntolkning, alternativt att uppmana alla medverkande att följa rekommendationer för synskadevänliga föreläsningar.
  • Översättning vid behov. T.ex. svenskt teckenspråk.
 • Möjliggör aktivt deltagande på distans
  • Ordna chatfunktion, t.ex. i konferenssystem eller på Twitter
  • Ordna, om möjligt, så att fjärrdeltagare kan yttra sig muntligen. Det fungerar bättre än text för många.
  • Se till att minst en person på plats följer dialogen online och fungerar som en länk mellan fjärrdeltagare och mötet på plats.

Under mötet

 • Beskriv kontexten så att deltagare på plats och på distans förstår varandras situation.
 • Informera alla om hur och när det går bra att yttra sig.
 • Be alla som ska yttra sig att använda mikrofon och att börja med att ange namn och ev. tillhörighet.

Efter mötet

 • Distribuera gärna ut anteckningar/transkribering/protokoll, presentationsbilder och ev inspelningar på tillgängliga format. Det underlättar för den som missade någon del.
 • Dela med er av erfarenheterna, till exempel i sociala medier med märkningen #mötenföralla (eller på engelska #r2po som i Right to participation online).

Avgränsning

Graden av interaktivitet, deltagarantal och andra förutsättningar varierar mellan möten.

Dessa rekommendationer gäller för medelstora möten som dels består av enkelriktade presentationer, dels dialog – typiska för Almedalen och många andra svenska offentliga möten.

Observera att detta dokument fokuserar på digitala kommunikationslösningar kring mötet. För övriga aspekter av tillgänglighet vid möten, se Checklista för tillgängliga digitala möten (mfd.se) som är en del av vägledningen Riv hindren från Myndigheten för delaktighet (MFD).

Lär dig mer