Navigation & sök

Tjänster och information gör ingen nytta om de inte går att hitta. Arbete med hittbarhet ger ofta stor effekt i förhållande till insats.

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
1 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
1 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
1 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
1 R105 Skapa rubriker med h-element
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
Exportera urval som csv