Om webbplatsen

Vägledningen för webbutveckling är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Vägledningen (även kallad Webbriktlinjerna) sammanfattar erfarenheter från mer än ett decennium av webbutveckling. Därmed kan även den privata sektorn ha mycket att vinna på att följa riktlinjerna.

Post- och telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att ansvara för Vägledningen.

Innehåll, struktur och avgränsningar

Vägledningens huvudfokus är digital tillgänglighet och användbarhet, men den berör även frågor om t.ex. flerspråkighet, integritet, prestanda, arkivering och tillit. Disposition, prioritering och ämnesindelning för riktlinjerna beskrivs på en separat sida.

Observera att andra myndigheter erbjuder vägledning inom både angränsande och överlappande områden. Till exempel riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier, informationssäkerhet, nyttorealisering, behovsdriven utveckling och öppna data. E-samverkansprogrammet har en bra sammanställning av andra vägledningar.

Juridisk information och kakor

Webbriktlinjerna är inte lagar, men det finns många riktlinjer som nämner lagar. Vägledningen innehåller även en sammanställning av reglering på tillgänglighetsområdet.

Kakor (cookies) används endast för kommentarsfunktionen sist i varje riktlinje. Kakor används bara för besökare som godkänt detta. Endast kakor från webbriktlinjer.se förekommer.

De kakor som kan vara aktuella är:

 • cookiesOK – Används för att komma ihåg att besökaren godkänt att cookies används. Sparas i ungefär en månad.
 • Kakor vars namn börjar med comment_author_email_ – Används för att kommentarsfunktionen ska komma ihåg den epostadress du angivit, så att du inte behöver ange den igen för varje ny kommentar. Sparas i ungefär ett år.
 • Kakor vars namn börjar med comment_author_url_ – Används för att kommentarsfunktionen ska komma ihåg eventuell webbadress, så att du inte behöver ange den igen för varje ny kommentar. Sparas i ungefär ett år.
 • Andra kakor vars namn börjar med comment_author_ – Används för att kommentarsfunktionen ska komma ihåg det namn du angivit, så att du inte behöver ange det igen för varje ny kommentar. Sparas i ungefär ett år.

Besökare vars webbläsare blockerar dessa kakor kan ändå skriva kommentarer, men de får upprepade gånger frågan om de kan acceptera kakor, och ser inte sin kommentar förrän den blivit godkänd av moderator. Dessutom måste de ange namn och epostadress för varje nytt inlägg. Om din webbläsare inte blockerar kakor men du inte vill godkänna våra kakor kan du kontakta oss så kanske vi kan publicera din kommentar åt dig.

Kvalitetssäkring och synpunkter

Projektledaren på PTS har till sin hjälp en referensgrupp med sakkunniga representanter från följande organisationer:

 • Försäkringskassan
 • Myndigheten för delaktighet
 • Skatteverket
 • Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen
 • Sveriges kommuner och landsting
 • Västra Götalandsregionen
 • Riksarkivet
 • Kungliga biblioteket

Betydande förändringar av riktlinjerna görs endast efter förankring i referensgruppen.

Har du synpunkter på innehåll eller utformning så skriv antingen en kommentar direkt på sidan eller hör av dig till PTS. Använd gärna adressen info@webbriktlinjer.se eller ring:

 • Vanlig telefon: 08-678 55 00
 • Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni.net
 • Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal
 • Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoner, ring via Texttelefoni

Historik

Den första versionen av Vägledningen för webbutveckling togs fram ungefär 2002 av Statskontoret och E-nämnden. Då hette den ”Vägledningen 24-timmarswebben”, och publicerades som bok vid två olika tillfällen. Senare har bl.a. Verva och E-delegationen förvaltat och vidareutvecklat innehållet. Sedan augusti 2015 har PTS tagit över ansvaret.

En äldre kopia av materialet, som inte uppdaterats på många år, finns på adressen www.eutveckling.se. Observera att ingen myndighet ligger bakom den sajten.

Personer från ett stort antal myndigheter har genom åren varit delaktiga i utvecklingen av innehållet. Vid olika tidspunkter har följande personer varit projektledare för arbetet: Funda Denizhan, Anneli Hagdahl, Peter Krantz, Björn Hagström. Sedan oktober 2013 är det Pär Lannerö.

Inuse Stockholm (har nu bytt namn till Ziggy) har hjälpt till med att identifiera målgrupper och deras behov samt tagit fram design. Teknik och implementation har Bazooka, Metamatrix och Altran stått för. Klarspråksbearbetning har skett i samarbete med Expressiva.

Teknik och design

Webbriktlinjer.se har WordPress som plattform och följer HTML5-standarden. Javascript används för sökfunktion, kommentarsfunktion och för filmvisning, men dessa fungerar även om Javascript inte är aktiverat. (Användare utan Javascript kan få en något långsammare interaktion och enklare utformning.) Inga insticksprogram behövs för att använda Vägledningen.