Principer

Vägledningen utgår från sex grundläggande principer:

Dessa gäller i arbetet med både interna och externa webbaserade applikationer.