Användbar

Nyttan med tjänster och information uppstår när de används. Genom att utgå från användarnas behov skapas förutsättningar för att nyttor uppstår. Det innebär bl.a. att man i utvecklingsarbetet bör se till hela användarsituationen, analyserar användarnas behov och tar hänsyn till i vilket sammanhang tjänster och information ska användas. Det innebär även att man säkerställer att innehåll som presenteras är relevant och att gör det lätt att hitta information.

Alla riktlinjer om användbarhet