Effektiv

Privatpersoner och företag förväntar sig att användningen av en e-tjänst bidrar till effektivitet för dem själva. Samtidigt förväntar de sig att myndigheter utvecklar tjänster på ett sätt som leder till ökad effektivitet i utförande av myndighetens uppdrag. Det innebär bl.a. att man i så stor utsträckning som möjligt återanvänder information som redan är insamlad och utvecklar tjänster så att de är lätta att förändra utifrån skiftande krav i lagstiftning och användningsbehov.