Förtroendeingivande

Privatpersoner och företag ska kunna lita på att deras användning av tjänster och information i offentlig förvaltning sker på ett sätt som skyddar den personliga integriteten och minskar risken för att obehöriga får tillgång till deras information. Det innebär bl.a. att man väljer rätt nivå på säkerhetslösningar, skyddar användaren från säkerhetsrisker och säkerställer att information är korrekt och aktuell.