Tekniskt oberoende

Den programvara och de plattformar som brukas av användarna för att nå e-tjänster förändras ständigt. För att minimera risken att utesluta användare på grund av deras val av och tillgång till webbläsare, operativsystem och annan teknik ska webbgränssnitt utformas på ett tekniskt oberoende sätt. Det innebär bl.a. att man utgår från standarder vid teknikval och upphandlingar och gör innehåll tillgängligt utan särskild tilläggsprogramvara.