Tillgänglig

Webben ger stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att diskriminera användare. Detta förutsätter dock att de utformas på ett korrekt sätt. Genom att väva in tillgänglighet i utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan använda tjänster och information. Därmed bidrar tillgänglighet till ökad effektivitet för både den som tillhandahåller en tjänst och den som använder den.

Det innebär bl.a. att man utgår från de grundläggande principerna i WCAG 2.0:

  • Möjlig att uppfatta – Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.
  • Hanterbar – Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.
  • Begriplig – Information och hantering av användargränssnitt måste vara begripligt.
  • Robust – Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.