Riktlinje nr 106 Prio 3

Stryk aldrig under text som inte är länkad

När text är understruken signalerar det till användarna att den är klickbar.

Om denna riktlinje Länk hit


Rekommendationer för understruken textLänk hit

  • Stryk aldrig under text som inte är länkad, eftersom det kan leda användarna att felaktigt tro att texten är en länk.

ReferenserLänk hit

Se även R34 Gör länkar och klickbara ytor enkla att använda för allaKommetarer (0)