Riktlinje nr 62 Prio 3

Gör texterna överskådliga

Ingångssidan och andra huvudsidor på webbplatsen bör vara relativt korta, för att ge användarna en överblick över innehållet. Undersidor kan innehålla lite längre texter.

Om denna riktlinje Länk hit


Rekommendationer för överskådliga texter på webbenLänk hit

  • Låt det som hör ihop stå i ett stycke, som ett resonemang, en tanke eller en sakfråga. Stycken kan variera i längd, men tre till tio meningar är vanligt. Använd alltid blankrad som styckemarkör för webbtexter.
  • Inled stycket med det viktigaste.
  • Låt gärna den första meningen sammanfatta stycket och utveckla sedan resonemanget med förklaringar och exemplifieringar.
  • Använd gärna bilder, kant- och mellanrubriker, punktlistor och andra grafiska medel för att skapa en luftig och lättöverskådlig struktur på varje sida. Var dock konsekvent i användandet av sådana medel, liksom i användningen av färger, typsnitt med mera.
  • Skriv informationstäta uppräkningar i punktlisteform. Placera de viktigaste listpunkterna först.
  • I längre texter kan fetade nyckelord underlätta läsningen.

Ibland kan längre texter bli lättare att överblicka om de delas upp på flera sidor. Längre texter kan också presenteras som ett sammandrag, med den fullständiga texten i en separat nedladdningsbar fil.

Se även R39. Ge webbplatsen en god läsbarhet och R104. Gör listor med de html-element som är till för att skapa listor.


MätbarhetLänk hit

Detta kräver manuell granskning och användningstester. Gå igenom texten, kontrollera styckeslängd och styckesindelning och leta efter uppräkningar som kan göras om till punktlistor.


FördjupningLänk hit


TerminologiLänk hit

Enligt Centrum för lättläst är behovet av enklare texter är stort. Drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning är svaga läsare. De har ett stort behov av mer lättillgängliga texter.

Lättlästa och begripliga texter är bra för personer som är läsovana eller som har ett annat modersmål än svenska. En funktionsnedsättning eller sjukdom, som till exempel adhd, afasi eller demens kan också göra att man har behov av enklare texter.Kommetarer (2)