Riktlinje nr 68 Prio 3

Skapa snabbkommandon vid behov

Ni kan använda snabbkommandon på er webbplats genom att koppla snabbkommandon till objekt, till exempel till en specifik sida, del av en sida eller en funktion. Snabbkommandon kan ibland göra att det går snabbare att navigera på webbplatsen, men bör användas med försiktighet.

Om denna riktlinje Länk hit


Rekommendationer för snabbkommandonLänk hit

  • Använd snabbkommandon sparsamt.
  • Informera om vilka snabbkommandon ni har under rubriken ”Om webbplatsen”.
  • Försök att undvika att krocka med andra kortkommandon, och använd gärna vedertagna tecken. Utgå från tabellen nedan.

Använd snabbkommandon sparsamt

HTML ger med attributet accesskey möjlighet att skapa snabbkommandon som ger besökare möjlighet att med en enda knappkombination hoppa direkt till huvudinnehåll, sökfunktion eller liknande centrala funktioner. Detta kan spara tid för t.ex. personer som använder skärmläsare, eller personer som använder webbplatsen dagligen.

Nu finns emellertid flera andra, mer standardiserade metoder som ger motsvarande möjligheter till snabb navigation. Till exempel WAI-ARIA landmark roles. Se R75. Gör det möjligt att hoppa förbi delar på sidorna. Dessutom finns det risk för förvirring när snabbkommandon som webbplatsen definierar krockar med snabbkommandon som användarens dator erbjuder. Därför är det inte lika självklart längre att man ska skapa snabbkommandon. Men i och med att accesskeys är mer flexibla än de nyare alternativen kan det ibland finnas anledning att använda dem. Till exempel i webbapplikationer och på webbplatser som några få personer använder mycket ofta.

Om snabbkommandon används, gör så här

Informera på avdelningen ”Om webbplatsen” vilka snabbkommandon som finns på webbplatsen och hur man använder dem i olika webbläsare och operativsystem.

Snabbkommandona ska fungera på samtliga av webbplatsens sidor.

Om webbplatsen saknar något av innehållet i listan nedan, koppla inget snabbkommando till motsvarande tecken.

Flera webbläsare använder bokstäver för snabbkommandon. Till exempel används S för menyalternativet Visa i den svenska versionen av Internet Explorer. Användaren kan dock använda S både för att menyalternativet Visa och för att hoppa direkt till innehållet. För Visa trycker användaren först på tangenten alt, släpper denna och trycker sedan S. För att hoppa till innehållet trycker användaren alt + S (samtidigt) och aktiverar sedan valet med enter.

Lista över snabbkommandon
Snabb-kommado Objekt (sida) Kommentar
S Hoppa över navigering, gå direkt till textinnehållet
0 Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Ge en förteckning över snabbkommandon
1 Startsida
2 Nyheter Samlingssida för nyheter
3 Innehållsöversikt Webbkarta, i andra hand A-Ö
4 Sökfunktion Kopplas till sökfältet som söker på hela webbplatsen.
5 Vanliga frågor och svar (FAQ)
6 Hjälp Till exempel om en specifik tjänst.
7 Kontakta oss Sida med kontaktuppgifter till viktiga funktioner på myndigheten.
8 Juridisk information Sida som beskriver hur personuppgifter hanteras på webbplatsen (se R20.).


ExempelLänk hit


För att ge ett objekt ett snabbkommando, lägg till attributet accesskey, till exempel till en länk eller ett formulärfält.

<a href="kontakt.html" accesskey="7">Kontakta oss</a>


MätbarhetLänk hit


Kontrollera att samtliga snabbkommandon går till respektive objekt.Kommetarer (5)