Riktlinje nr 99 Prio 4

Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas

Om adressen till en sida ska spridas, till exempel i annonser eller tryckt material, så skapa en kort och tydlig webbadress.

Om denna riktlinje Länk hit


Rekommendationer för webbadresser som ska spridasLänk hit

  • Skapa webbadresser som är så korta som möjligt, och som relaterar till den information som användarna söker.
  • Använd gärna webbpubliceringssystemets egna funktioner för att skapa kortadresser.
  • Var försiktig med externa tjänster för kortadresser. De kan sluta fungera efter en tid.

Fördelar med korta relevanta adresser:

  • Korta adresser är lättare att komma ihåg.
  • Korta adresser är lättare att skriva in i webbläsarens adressfält.
  • Korta adresser tar mindre plats i trycksaker.
  • Relevanta nyckelord i länkadressen ökar chansen till bra sökmotorpositionering.

Många webbpubliceringssystem har funktioner för att skapa kortadresser som alias till längre ordinarie adresser som följer webbplatsens logiska struktur. Sådana funktioner har fördelen att sidan inte behöver placeras på någon särskild plats i innehållsstrukturen för att kunna ha en kort och enkel adress.

Var försiktig med externa tjänster för kortadresser

Det finns många tjänster på nätet som skapar kortadresser och omdirigerar dem till långa adresser. Exempel är korta.nu, bit.ly och shorl.com. Om ni använder en sådan tjänst ska ni vara medvetna om att tjänstens leverantör får möjlighet att kartlägga all trafik till adressen och lägga in kakor i användarnas webbläsare. Det finns också en risk att tjänsten upphör att fungera efter en tid.


FördjupningLänk hit


MätbarhetLänk hit


Skriv in den korta webbadressen i webbläsarens adressfält och se om rätt sida laddas.

 Kommetarer (0)