Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 134.
Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG-nivå Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.0 nivå AA
1 A R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
1 A R5 Skriv tydliga länkar
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
3 R12 Ge information på lättläst svenska
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
1 AA R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
1 AA R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
4 R36 Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet
3 R37 Följ upp hur webbplatsen används
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
4 R41 Använd funktionsbrevlådor
4 R42 Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för tillgång till dem
3 R43 Gör register och databaser med publik information sökbara
4 R44 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
3 R53 Gruppera formulärets fält
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
1 A R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
1 AA R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
4 R66 Skriv datum och andra siffreruppgifter konsekvent
3 R67 Se till att infogade externa tjänster följer webbriktlinjerna
3 R68 Skapa snabbkommandon vid behov
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
4 R70 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
3 R74 Integrera externa tjänster så att de smälter in
1 A R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
1 R80 Följ standarder
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
4 R83 Använd inte tabeller för layout
1 A R84 Se till att koden validerar
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
2 R91 Skapa en flexibel layout
4 R92 Se till att webbplatsen kan användas även utan stilmallar
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R94 Använd inte ramar
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
5 R96 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
1 R105 Skapa rubriker med h-element
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
2 R107 Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem
2 R108 Ta fram designförslag
1 R109 Testa och utvärdera designförslag
5 R110 Stäm av resultat av utvärderingen med ansvarig
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
1 A R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 A R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 A R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 A R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 AA R119 Texta direktsändningar
1 AA R120 Syntolka videoinspelningar
1 A R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 A R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 A R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 A R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 A R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 AA R126 Designa med tillräckliga kontraster
1 AA R127 Se till att text går att förstora utan problem
1 AA R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 A R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 A R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
1 A R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 A R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
1 A R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
1 A R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 A R136 Gör en logisk tab-ordning
1 AA R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 A R141 Ange sidans språk i koden
1 AA R142 Ange språkförändringar i koden
1 A R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 A R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 AA R146 Benämn funktioner konsekvent
1 AA R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 AA R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 A R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
Exportera urval som csv