Riktlinje nr 1 Prio 1

Följ WCAG 2.0 nivå AA

Följ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och era tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta maximerar värdet på de resurser ni lägger på webbutveckling och ökar samtidigt möjligheten för alla att delta i samhället på lika villkor.


Rekommendation: följ WCAG 2.0 nivå AALänk hit

 • Följ den internationella standarden för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA, även kallad WCAG 2.0 nivå AA.
 • När du beställer en ny webbplats, ställ gärna krav på att utvecklingen utgår från WCAG 2.0, så att tillgängliga lösningar byggs redan från början.


Följ den internationella standarden för tillgänglighetLänk hit

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben. WCAG 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer om hur webbinnehåll kan göras tillgängligt, även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Ett mer tillgängligt webbinnehåll innebär dessutom ofta fördelar även för personer utan funktionsnedsättningar.

Som beställare av en webbplats kan du ställa krav på att även utvecklingsarbetet ska utgå från WCAG 2.0. Därmed uppmärksammar du produktutvecklare och andra leverantörer på möjligheten att bygga tillgängliga lösningar redan från början.

WCAG 2.0 tar hänsyn till olika intressenters behov i ett webbprojekt genom att erbjuda flera nivåer av vägledning: övergripande principer, generella riktlinjer, mätbara framgångskriterier och en omfattande samling med tekniker och dokumenterade vanliga misstag med exempelkod.

EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer kommer att kräva att framför allt myndigheter följer WCAG 2.0 nivå AA, alltså den näst högsta nivån av tillgänglighet. Läs gärna mer i vår översikt av webbdirektivet.


Så här följer du WCAG 2.0Länk hit

WCAG 2.0:s huvuddokumentet med principer och riktlinjer ger en introduktion till innehållet och presenterar alla principer och riktlinjer.

Tycker du att hela standarden blir för mycket så finns en utmärkt vägledning till hur man kommer igång med webbtillgänglighet och WCAG, i tre delar: tillgänglig webbdesign, tillgänglig text på webben respektive tillgänglig kod. Dokumenten är på engelska men har konkreta tydliga exempel och illustrationer.

Det finns även en snabbguide för hur systemutvecklare och testare ska uppfylla WCAG 2.0. Den presenterar bland annat tekniker och kodexempel för hur man kan uppfylla de olika riktlinjerna och hur man kan mäta att de är implementerade.


Mätbarhet: validera och granskaLänk hit

Kontrollera kvaliteten på webbplatsens kod. Det finns flera automatiska testverktyg att välja mellan.

Utvärdera också webbplatsens tillgänglighet genom att göra en manuell granskning, eftersom tillgängligheten även avgörs av många faktorer som inte kan kontrolleras automatiskt.


Fördjupning: här är riktlinjerna du bör följaLänk hit

Du hittar en utförlig beskrivning av hur du följer varje enskild riktlinje upp till en viss nivå på The World Wide Web Consortium (W3C).

Möjlig att uppfatta

Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

Hanterbar

Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.

Begriplig

Information och hantering av användargränssnitt måste vara begriplig.

Robust

Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.


TerminologiLänk hit

På engelska heter tillgänglighet accessibility. Det förkortas ibland a11y, där 11 är antalet tecken mellan a och y. (På svenska förekommer på motsvarande sätt förkortningen t12t, men den är inte lika vanlig.) WCAG är vad som brukar kallas för webbstandard och är en rekommendation från branschorganisationen Worldwide Web Consortium (W3C). WCAG har tagits fram i arbetsgruppen Web Accessibility Initiative.
Webbdirektivet kallas ibland även webbtillgänglighetsdirektivet (på engelska ”web accessibility directive”).Kommetarer (7)

 • Björn Hagström skriver:

  Att man ska utgå från Wcag 2.0 är en av de stora nyheterna den nya vägledningen. Kommentera gärna denna och andra riktlinjer om du undrar något eller har något att tillägga.

 • Kent Lundgren skriver:

  Följer GAFE denna riktlinje?

 • par.lannero@regeringskansliet.se skriver:

  Hej Kent, vad betyder GAFE?

 • Det är Google Applications for Education. Googles molntjänst för dokument m.m

 • Kenneth Sayers skriver:

  Finns det allmänt giltiga krav på alla webbplatser att de stöder funktionshindrade? Jag sitter just nu i Australien där vi skall leverera en offentlig e-post tjänst där vi krävde WCAG2 AAA men vår leverantör säger att sådana krav är inte vanliga i andra länder och därför är det inte prioriterat! Har inte Sverige krav (lagar?) som tvingar alla offentliga webbplatser att vara tillgängliga för alla? Här har vi haft fall som har gått till domstol nät ex vis blinda inte kunde beställa mat via et webbplats.

  • webbriktlinjer skriver:

   Hej Kenneth. Hittills har lagarna varit ganska allmänt skrivna. Men den nya EU-standarden för upphandling av tillgänglig IKT kommer att medföra mer specifika krav på tillgänglighet i offentliga system, och om EU-direktivet om tillgänglighet i offentliga webbplatser blir lag så blir kopplingen till WCAG väldigt tydlig. Sedan årsskiftet säger Diskrimineringslagen att skäliga åtgärder måste vidtas för att undvika bristande diskriminering. Vad detta kommer att innebära i praktiken återstår att se. De första fallen är under behandling av DO.