Märk upp citat i koden

Om ni använder citat i texter ska de märkas upp som citat i koden. Då kan ni lätt ge citat ett eget grafiskt utseende via css. Märkningen och utseendet tydliggör för användarna vad som är ett citat från viss person, till skillnad från vanlig text som ni själva som avsändare står för. Hjälpmedel kan också behöva korrekt kodade citat för att kunna ange för användarna när något är ett citat.

Riktlinjens innehåll är fortfarande korrekt, men vi har valt att ta bort den från listningar eftersom den är relativt lågprioriterad och antalet riktlinjer lätt blir överväldigande.

RekommendationerLänk hit

  • Märk upp längre citat, som består av ett eller flera textstycken, med blockquote.
  • Märk upp korta citat med q.


Varför är det bra om citat märks upp?Länk hit

Syftet med html är semantisk uppmärkning. Enbart citattecken räcker inte för att identifiera ett citat, eftersom citattecken även används för andra syften inom html. Dessutom varierar bruket av citattecken mellan olika språk.

Citat i löpande text markeras ofta grafiskt med citattecken. För blockcitat använder man dock av konvention sällan citattecken, utan snarare indrag från marginalen, så att det citerade stycket ser ut som ett eget block på sidan.

För q-elementet är det webbläsarens ansvar att infoga synliga citattecken kring q-märkt text. Vilka citattecken som visas kan du styra med css, exempelvis för att visa olika tecken för olika språk; se kodexempel nedan. Vissa äldre webbläsare (till exempel Internet Explorer före version 8) genererar inte citattecken, och har inte heller stöd för att alstra dem via CSS.

Använd blockquote och q enbart för faktiska citat, inte för att markera till exempel ironi.

Attributet ”cite” kan länka till en källa för citatet, men webbläsarstödet är i det närmaste obefintligt.


ExempelLänk hit

CSS-kod för att generera citattecken (svenska, brittisk och amerikansk engelska):

:lang(sv) q {quotes:”\201d” ”\201d” ”\bb” ”\ab”}
:lang(en-GB) q {quotes:”\2018″ ”\2019” ”\201c” ”\201d”}
:lang(en-US) q {quotes:”\201c” ”\201d” ”\2018” ”\2019”}

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)