Riktlinje nr 106 Prio 3

Stryk aldrig under text som inte är länkad

När text är understruken signalerar det till användarna att den är klickbar.


Rekommendationer för understruken textLänk hit

  • Stryk aldrig under text som inte är länkad, eftersom det kan leda användarna att felaktigt tro att texten är en länk.


Kommentarer (0)