Riktlinje nr 107 Prio 2

Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem

Den första fasen i det användarcentrerade arbetssättet är att göra en användningsanalys, där ni kartlägger målgrupperna och behoven. Användningsanalysen är grunden för att ni ska kunna skapa en användbar webbplats med funktioner som blir använda.


Rekommendationer för att analysera användningenLänk hit

  • Kartlägg målgrupperna
  • Analysera användningssituationerna
  • Gör en uppgiftsanalys
  • Identifiera användarbehoven
  • Enas om användningsmålen

Kort beskrivning av aktiviteternaLänk hit

Här följer en mycket kort beskrivning av aktiviteterna. Under Fördjupning finns tips på litteratur med djupare kunskap om tillvägagångssätt och metoder.

I många fall kan ni utföra flera av aktiviteterna vid samma tillfälle. Gruppera aktiviteterna utifrån era befintliga metoder för förvaltning och utveckling, samt på det aktuella uppdragets karaktär.

Kartlägg målgrupperna

Den första aktiviteten är att identifiera, analysera, kategorisera, prioritera och beskriva målgrupperna. Att arbeta med målgrupper på ett genomtänkt sätt är grunden för att skapa en användbar webbplats. Se till att ni har goda kunskaper om era målgrupper, deras beteenden (till exempel slarvig–planerande), kompetens (till exempel expert–novis) och i vissa fall även yrkesroll (till exempel kundcenter–handläggare). Kategoriseringen kan ske på olika sätt; ovan ges endast några exempel.

Analysera användningssituationerna

Den andra aktiviteten är att analysera användningssituationerna. Identifiera och analysera de sammanhang där er kommande tjänst eller funktion är tänkt att användas. Genom analysen får du kännedom om avgörande faktorer som påverkar användbarheten.

Gör en uppgiftsanalys

Att göra en uppgiftsanalys, den tredje aktiviteten, ger kunskap om hur målgrupperna utför en viss uppgift i ett givet sammanhang.

Identifiera användarbehoven

Den fjärde aktiviteten är att identifera de behov som användarna har, så att ni kan utveckla en webbplats som stödjer behoven.

Enas om användningsmålen

Den femte aktiviteten är att ni enas om uppdragets användningsmål. Användningsmålen ska vara vägledande för det fortsatta arbetet.

Ett sätt att formulera mål är att formulera dem enligt en metod som kallas SMART, där bokstäverna står för: S = specifikt, M = mätbart, A = accepterat, R = realistiskt och T = tidssatt.Kommentarer (0)