Riktlinje nr 108 Prio 2

Ta fram designförslag

Den andra fasen i det användarcentrerade arbetssättet är att ta fram designförslag som visar hur en målgrupp utför en viss uppgift. Ett designförslag består av en prototyp och en uppgiftsbeskrivning. Dessa utvecklas successivt. Börja med en konceptuell design. Förtydliga i en interaktionsdesign, som sedan ytterligare bearbetas till en detaljerad design.


Rekommendationer för designförslagLänk hit

  1. Ta fram en konceptuell design bestående av en prototyp med tillhörande uppgiftsbeskrivning.
  2. Ta fram en interaktionsdesign utifrån den konceptuella designen.
  3. Ta fram en detaljerad design utifrån interaktionsdesignen.

Om designförslagLänk hit

Med ett designförslag kan alla resurser inom ett projekt tidigt lämna synpunkter på lösningsförslaget. Designförslaget bidrar till att alla i projektet talar om samma sak.

En framgångsfaktor för designförslag är att man har fokus på rätt saker vid rätt tillfälle. Ett designförslag bör utvecklas i tre steg: konceptuell design, interaktionsdesign och detaljerad design. Det är främst prototypen som utvecklas mellan dessa nivåer. Uppgiftsbeskrivningen brukar vara relativt oförändrad.

Utvecklingen av prototyper är inte början på en konstruktion. Det kan vara bra att poängtera det, för att undvika att man låter bli att göra ändringar på grund av att man ”redan byggt det”. En prototyp ska bara ge en förhandstitt på systemet och en chans att tidigt utvärdera designen och komma med synpunkter.


ExempelLänk hit

Nedan visas exempel på olika designfaser i ett system där personuppgifter, adress och information ska matas in.

Konceptuell design

Den konceptuella designen ska visa vad och i vilken ordning information ska presenteras, men den kan även visa navigering. Det första utkastet till den konceptuella designen visar vilken information som ska visas och i vilken ordning den ska visas:

 

När den konceptuella designen är färdig kan den se ut så här:

Nu syns vilken information som ska matas in och i vilken ordning. Här är informationen uppdelad i informationsmängder, inte på olika sidor. Två eller flera av dessa informationsmängder kan senare hamna på samma sida.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesignen visar var och hur informationen presenteras. Vi utgår vi från exemplet på konceptuell design ovan.

Den första interaktionsdesignen såg ut så här.

När interaktionsdesignen är färdig kan den se ut så här.

Personuppgifter och adressuppgifter presenteras i det nya förslaget på samma sida. Vissa fält har anpassats till den information de ska innehålla, se till exempel fältet för postnummer. Fältet postort kan inte redigeras. Informationen i fältet ska hämtas automatiskt utifrån det inmatade postnumret.

Detaljerad design

I den detaljerade designen försöker man visa hur den slutgiltiga sidan kommer att se ut. Detta exempel bygger vidare på resultatet från konceptuell och interaktionsdesign ovan. Fälten för start- och slutdatum har ersatts med period och matas in med hjälp av en rullgardinsmeny.

 

I den detaljerade designen visas färger, teckensnitt och placering av objekt. I ett tillhörande dokument beskrivs tabbordning, initiala värden, markörplacering och andra egenskaper för fönstret.Kommentarer (0)