Riktlinje nr 109 Prio 1

Testa och utvärdera designförslag

Den tredje fasen i det användarcentrerade arbetssättet är att testa och utvärdera designförslagen. Ordna helst tester och utvärderingar flera gånger under er arbetsprocess, allt eftersom ni utvecklar designen.
Med test menar vi användningstest, där användare testar en prototyp, genom att utföra en eller flera uppgifter. Med utvärdering menar vi att man presenterar ett designförslag för någon, som ger synpunkter. Det kan vara en användbarhetsexpert som gör en expertutvärdering, eller en fokusgrupp som har synpunkter på förslaget i en workshop.


Rekommendationer för att testa och utvärdera designförslagLänk hit

  • Låt användare testa prototyper med designförslag, se R108 Ta fram designförslag.
  • Låt en expert eller en fokusgrupp ge synpunkter på designförslag.

Kort om utvärdering av prototyper och designförslagLänk hit

Ni kan ha olika syften med testet beroende på vilken detaljnivå ett designförslag har. För ett konceptuellt designförslag vill ni kanske kontrollera att användare förstår navigeringen. Ett detaljerat designförslag kan senare testas med slutanvändare, som får arbeta igenom en uppgift från start till mål.

Det finns många olika varianter av tester och utvärderingar. Alla fyller olika mål och syften. Men alla syftar i slutändan till att säkerställa att ni bygger rätt produkt, och att ni i ett tidigt skede kan hitta fel och brister. Ju tidigare ni upptäcker fel och brister, desto större är chansen att ni kan åtgärda dem. Det blir dessutom oftast dyrare att åtgärda problem ju längre ni har kommit i utvecklingsprocessen.Kommentarer (0)