Riktlinje nr 11 Prio 2

Kombinera skrift med ljud, bild och film

Kombinera skriven text med ljud, bild och film för att göra informationen mer tillgänglig och lättare för alla att förstå. Särskilt viktigt är detta för personer med olika typer av lässvårigheter. Personer med synnedsättning behöver information i talad form.


Rekommendationer för tillgänglig informationLänk hit

 • Visa gärna informationsstödjande bilder och filmer på webbplatsen. Det är särskilt lämpligt för viktig samhällsinformation, information i form av instruktioner och liknande.
 • Använd film för att nå personer som har svårt att läsa eller inte kan läsa, men som förstår talspråk med stöd av visuell information.
 • Använd en funktion för automatisk textuppläsning (talsyntes) som komplement till textinformation för att göra information mer tillgänglig för personer med lässvårigheter och nedsatt syn eller med annat modersmål än svenska.
 • Se helst till att användaren själv kan markera vilken text som ska läsas upp. Allra tydligast blir det med en textuppläsningsfunktion som också fortlöpande markerar var i texten uppläsningen sker.
 • Se till att texter är rätt uppmärkta så att presentationen fungerar tillfredsställande i hjälpmedel (se R81. Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare). Se framför allt till att märka upp textelement som rubrik, brödtext et cetera, även i material som inte är HTML, och bifoga beskrivningar (alt-texter) för betydelsebärande bilder (se WCAG avsnitt 1.1).
 • Ska den automatiska textuppläsningen fungera också för andra språk än svenska, behövs det normalt tillägg i tjänsten och särskild språkkodning (så kallade lang-attribut) i de mallar man använder på webbplatsen.
 • Komplettera den automatiska textuppläsningen med nedladdningsbara ljudfiler, till exempel för separata dokument och längre texter med höga krav på uppläsningen.
 • Tänk på att hålla information i ljud, bild och film uppdaterad.

Exempel: information om anpassade medierLänk hit


Fördjupning: producera informationLänk hit

 • Handbok i begriplighet ger tips om hur man kan producera information på olika sätt.
 • Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier av Jana Holsanova från 2010. Språkrådets skrifter 12. Norstedts.
 • Denna riktlinje överlappar till stor del WCAG 2.0 riktlinje 1.2 om tidsberoende media som ytterligare beskriver hur man bör gå till väga för att göra sin information tillgänglig.


TerminologiLänk hit

I takt med att webbläsare får bättre stöd för html5 kommer elementet video att vara tillräckligt i fler och fler sammanhang. Men tyvärr brister tillgängligheten än så länge i många webbläsares implementation av html5-video. Det kan t.ex. handla om att spelaren inte kan navigeras med tangentbord eller med skärmläsare, eller att textspår inte kan visas. Därför kan man behöva använda tilläggskod (oftast bestående av JavaScript, css och flash-spelare för bakåtkompatibilitet). Det finns många olika videospelare att välja bland. Ibland fungerar det bra att fälla in (på engelska: embed) video från någon gratis distributionsplattform, men tillgängligheten i sådana spelare varierar och ofta innebär det att användarens intresse kartläggs av tredje part med hjälp av cookies mm.Kommetarer (2)