Riktlinje nr 110 Prio 5

Stäm av resultat av utvärderingen med ansvarig

Den fjärde fasen i det användarcentrerade arbetssättet är att återkoppla resultatet av utvärderingen till uppdragsgivaren, som sedan beslutar om nästa steg.


Rekommendationer för att stämma av designförslagLänk hit

  • Ge de ansvariga beslutsunderlag, till exempel uppgifter om hur väl designförslaget uppfyller användarmålen enligt de senaste testerna, och en beskrivning av nya användarbehov som ni har upptäckt sedan den senaste avstämningen.
  • De ansvariga fattar beslut om vad som ska bli nästa steg i arbetet.
  • Om designförslaget ska omarbetas behövs ett beslut om vilka faser ni ska gå igenom igen.

Utformning av designförslagLänk hit

Designförslaget kan se ut på olika sätt beroende på när i arbetsprocessen en viss avstämning sker. Det kan bestå av allt från pappersprototyper till fungerande, digitala prototyper. Se R107 Ta fram designförslag.Kommentarer (0)