Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.2.1

Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Användare som inte kan ta del av ljud- eller videoinspelningar ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation. Det kan till exempel vara ett manus (en text) som redigerats så att det motsvarar inspelningens verkliga innehåll (det är ju ganska vanligt att manus frångås). För ljudinspelningar (till exempel ett poddavsnitt) är en transkribering av innehållet en vanlig metod. För videoinspelningar utan ljud kan en ljudinspelning vara en godtagbar alternativ presentation.

Observera att när inspelningen i sig är en alternativ presentation (till exempel en teckenspråkstolkning) av en text så finns ju redan textversionen.

Obs! Inspelningar som innehåller både ljud och bild behandlas i riktlinje 117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer …).


Rekommendationer för ljudinspelningar och video utan ljudLänk hit

 • Erbjud ett textbaserat manus eller någon annan presentation som inte utestänger användare som saknar förutsättningar att uppfatta inspelningen.

Se till att de olika alternativa presentationerna hänvisar till varandraLänk hit

Användare som hittar den ena presentationen till exempel via en sökmotor behöver informeras om att den andra versionen existerar. Alternativa presentationsformat kan ha stor betydelse för sökbarhet, men bara om det framgår att de är just alternativa presentationer.

Använd gärna aria-describedby för att i koden koppla samman de olika versionerna.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.

1.2.1 Enbart ljud och enbart video (Förinspelad): För förinspelat ljud (enbart) och förinspelad video (enbart) gäller följande, utom när ljudet eller videon är ett mediealternativ till text och tydligt märkt som sådant: (Nivå A)

 • Förinspelat ljud (enbart): Det finns ett alternativ till tidsberoende media som presenterar information motsvarande det förinspelade ljudinnehållet.
 • Förinspelad video (enbart): Det finns antingen ett alternativ till tidsberoende media eller ett ljudspår som presenterar information motsvarande det förinspelade videoinnehållet.


Kommentarer (2)

 • Karin Eckemark skriver:

  Hej! På andra hemsidor står det att denna riktlinje börjar gälla 23 september 2020. Men här står det inget om det. För andra riktlinjer som börjar gälla senare har ni skrivit dit det ihop med riktlinjen.

  Så vad gäller för poddar?

  • sarajohansson skriver:

   Hej Karin, och ursäkta sent svar.
   Såndant som är offentliggjort före den 23 september 2020 är undantaget så det behöver du inte tänka på – men det är ju bra görs ändå förstås!

   Hälsningar
   Sara, DIGG


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet bygger på. Se även webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).