Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.2.2

Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Inspelad digital video ska ha undertexter (kallas även textbeskrivningar eller textremsa) och för ljudinspelningar (till exempel podcasts) med mera ska en textversion erbjudas.

Personer som av olika skäl inte tydligt kan uppfatta eller förstå ljud kan i många fall tillgodogöra sig innehållet om det finns i textformat. Detta berör många människor, och kan bero på till exempel hörselnedsättning eller störande ljud. Många tittar på videoinnehåll med ljudet avslaget, till exempel för att de inte vill störa personer i omgivningen eller saknar fungerande högtalare/hörlurar. En del personer med svenska som andraspråk har också nytta av undertexter, liksom den som vill orientera sig i en inspelning genom att snabbspola med bild.

Webbdirektivets krav på inspelad video gäller material som publiceras från och med 23 september 2020.

Se även R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten,  R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video och R119 Texta direktsändningar om det finns möjlighet.


Erbjud dolda undertexter för digital videoLänk hit

Öppna undertexter (open captions på engelska) syns för alla. Dolda undertexter kan användaren själv bestämma om de ska visas eller inte. I vissa fall kan de även läsas upp av skärmläsare. Ibland kan användaren även välja översättning, teckensnitt, placering av textremsan, med mera. Dolda undertexter är därmed ofta att föredra framför öppna, men det finns undantag. Till exempel för inspelningar som distribueras via plattformar som inte har stöd för separata filer med undertexter.


Beskriv alla ljud av betydelseLänk hit

Undertexter ska, förutom dialogen, beskriva andra relevanta ljud, till exempel ”en telefon ringer”. Texterna behöver i allmänhet inte vara ordagranna, det viktiga är att de förmedlar samma information.

En person i en film står vänd mot kameran. Textremsor: "En telefon ringer" och "-Hej, det är jag!"


Erbjud gärna en separat textversionLänk hit

En transkribering (ett dokument som innehåller alla inspelningens undertexter, eller motsvarande) gör det möjligt för personer som använder skärmläsare eller punktskriftsläsare att ta till sig innehållet i sin egen takt.

En transkribering av filmen är också bra för sökmotoroptimeringen eftersom det ger en möjlighet för sökmotorer och andra verktyg att tolka innehållet.

Texten bör innehålla beskrivningar av miljöer, förklaringar eller kommentarer som kan vara till nytta för att förstå sammanhanget. Det kan till exempel vara någon som skrattar på filmen eller vänder sig och går mot ett visst håll.

Om undertexter finns i separat fil (snarare än inkodat i filmens bildinformation) kan texterna automatiskt hämtas ut och presenteras som transkribering. På sidan Möt användarna finns ett exempel på sådan textversion som genereras automatiskt från undertextfilen. Där sker det med med hjälp av JavaScript.


Informera användaren om att det finns textLänk hit

Glöm inte bort att länka till transkriberingen (eller göra den nåbar på annat sätt) på de platser där videon förekommer, och att länka till videon från transkriberingen om den förekommer fristående, så att användaren själv kan välja version.

Tre symboler för textning

Dolda undertexter heter closed captions på engelska, därför används ibland en ikon med ”cc”. I Sverige används ofta symbolen med ett enkelt T. Den tredje symbolen som avbildar textremsor i nederkanten av en bild står för ”subtitles”. För licensinformation om bilderna se avsnittet återanvändning av symboler.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.

1.2.2 Textbeskrivningar (Förinspelade): Det finns textbeskrivningar till allt förinspelat ljudinnehåll i synkroniserad media, utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som sådant. (Nivå A)


Fördjupning och tips om undertexterLänk hit

Två föreläsningar om textad video på webben

Här följer en inspelning av två föreläsningar om textning av video på webben. Mattias Lundekvam, ordförande för Hörselskadades riksförbund, tar upp textning ur ett användarperspektiv och Richard Gatarski som jobbar med produktion av webbvideo tar upp det perspektivet.
Det finns även en teckenspråkstolkad version och en separat syntolkad ljudversion av inspelningen.

Textinnehåll


TerminologiLänk hit

För dolda undertexter används på webben ofta något av formaten WebVTT (Web Video Text Tracks) eller SRT (SubRip Text), men det finns även andra filformat för lagring och överföring av textning till video.

Dolda undertexter eller dold textremsa kallas ibland för stängda undertexter respektive stängd textremsa.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (20)

 • Magnus Torssell skriver:

  Varför åker datorn fram och tillbaka i sidled under presentationen?
  Det ser ju helknasigt ut!

  • Andreas Richter skriver:

   Om jag förstår dig rätt så undrar du varför filmen inte har filmats med en fast kamera så att det ser ut som att talarens dator står still. Min egen uppfattning är att filmaren fokuserat på att ha talaren i bild och att det därför ser ut som att datorn ”åker fram och tillbaka”.

 • Katrin skriver:

  Hej!
  Vi använder väldigt mycket Skype i vår verksamhet och allt oftare spelas olika möten och utbildningar in via Skype. Jag antar att kravet på textning även gäller ett inspelat Skype-samtal (möte) som publiceras på intranätet?

 • Erik Petersen skriver:

  Vad menas med denna formulering:
  ”Webbdirektivets krav på inspelad video gäller material som publiceras från och med 23 september 2020.”

  Betyder det att befintliga webbplatser som har video utan textning INTE har krav på sig att texta videos som publicerats innan 23 sept 2020?

 • Mikael Nilsson skriver:

  Hej,

  Jag tycker det förekommer motsägelsefull information på er hemsida angående undertexter, så jag ställer förtydligande frågor här: 1. Ska alla filmer med ljud ha en undertext? 2. Om ja på 1, kan dessa ersättas med en separat textfil? 3. Ska alla filmer med ljud syntolkas? 4. Måste man kunna stänga undertexten? (Därmed göra det lättillgängligt för de med perceptionskänslighet).

  • Tommy Olsson skriver:

   Nej, men alla filmer med ljud som är relevanta för att förstå handlingen ska ha undertexter.
   Nej, texten ska vara synkroniserad med filmen.
   Om en film har textskyltar ellera andra inslag i handlingen som är relevanta för förståelsen, men som inte går att uppfatta utan synförmåga, ska den ha syntolkning.
   Nej, det är inget lagkrav på stängda undertexter. Bara en rekommendation.

 • Mikael K skriver:

  Hej, längst upp skriver ni:

  Inspelad digital video ska ha undertexter (kallas även textbeskrivningar eller textremsa) och för ljudinspelningar (till exempel podcasts) med mera ska en textversion erbjudas.

  Jag skulle säga att inspelad digital video kan uppfattas missvisande då det även gäller all typ av audiovisuell media med någon form av tal eller miljö som ska textas och/eller förtydligas i textform.

  Det är väl inte begränsat till endast inspelad digital video? Med inspelad digital video så misstänker jag att de allra flesta som jobbar med film förstår det som någon typ av videokamera med digital sensor som spelar in en bildsekvens. Eller menar ni att ordet inspelad även kan användas då man t ex skapat en animerad film i exempelvis After Effects? Här tror jag det är bra att förtydliga vad ni menar med ordet inspelad video, helt enkelt definierar begreppet lite mer utförligt.

  Ni hänvisar också till orden textremsa eller textbeskrivningar men återkommer inte till dessa begrepp eller vad som skiljer dem åt mer exakt.

  Med vänlig hälsning
  Mikael

  • Tommy Olsson skriver:

   Du har rätt i att digital video inte är hela sanningen. Det gäller ”synkroniserade medier”, som kan vara andra typer av innehåll. Digital video med synkroniserat ljud torde dock vara den allra vanligaste typen på de flesta webbplatser, och det är nog fler läsare som förstår begreppet ”video” än ”synkroniserade medier”. Video behöver inte vara inspelad med en kamera; video betyder helt enkelt ”rörlig bild” och kan vara en animering eller liknande.

   ”Undertexter” är det vedertagna begreppet. ”Textremsa” och ”textbeskrivningar” finns med för att leda användare som söker på dessa begrepp till rätt sida.

 • Vad gäller för en film som publicerats innan 23 september 2020, men efter det datumet har övrig information på sidan uppdaterats, alternativt att filmen publiceras på ytterligare en webbsida efter 23 september 2020.

  Gäller textkravet då?

  • Tommy Olsson skriver:

   Nej. Kravet gäller för inspelningar som offentliggörs från och med 23/9 2020 och om filmen publicerats innan detta så är den redan offentliggjord. Det är jättebra om ni textar den, men inte ett krav enligt DOS.

 • Vilhelm skriver:

  Varför är inte inspelningen av föreläsningar om textning av video på webben själv textad?

 • Hilda Sterner skriver:

  Är det godtagbart att lägga en utskrift/transkribering av det som sägs i filmen vid sidan av filmen?

  • Tommy Olsson skriver:

   En transkribering uppfyller inte lagkraven för en film med synkroniserat ljud. Kritierum 1.2.5 i WCAG kräver textning och syntolkning, alltså undertexter respektive en berättarröst som är synkroniserade med filmen.

 • Nicklas skriver:

  Hur kan man gå tillväga om man ska transkribera en podcast? Vart publiceras texten?

 • Ewa skriver:

  Ni skriver ovan att verktyget Texta mig kan användas för både Youtube och Vimeo, men när jag försöker texta vimeo-filmer för jag bara upp felmeddelande: ”Länken eller epostadressen ogiltig. Länken måste gå till Youtube eller vara en direktlänk till mp3- eller videoklippsfil. Vimeo kan vara tillfälligt blockerat.”

  • Tommy Olsson skriver:

   TextaMig behöver sökvägen till en videofil, exempelvis en MP4. Om Vimeo-länken inte går till en videofil, utan till Vimeos egen videospelare, fungerar det inte. Enklast är kanske att (tillfälligt) lägga upp videofilen på er egen webbplats och ange den sökvägen i TextaMig.


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bl.a. webbdirektivet bygger på. Se även webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.Utdraget kommer från en översättning och kan innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).