Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.2.5

Syntolka videoinspelningar

Ordna med syntolkning om det behövs för att personer med begränsad syn ska kunna ta del av innehållet.

Illustration: TV-skärm med två pratbubblor

Illustration: Texten i den övre pratbubblan (“Ada står vänd mot kameran”) visar exempel på syntolkning, medan den nedre bubblan (Ringsignal. “Hej det är jag!”) beskriver det ordinarie ljudspåret.

I en syntolkad video (kallas även ljudbeskrivning) kan användaren välja ett ljudspår där en röst återger det visuella innehåll som inte framgår av dialog och miljöljud. Syntolkning är viktigt eftersom icke-seende behöver förstå sammanhang där visuell information är nödvändig för förståelsen.

Ibland är det möjligt att planera en inspelning så att en separat syntolkad version inte är nödvändig. Det kanske räcker med att personer som talar inleder med att presentera sig, att föreläsare beskriver eventuella presentationsbilder med ord, eller att programledare ger tillräcklig muntlig information i ordinarie ljudspår (så kallad verbalisering).

Webbdirektivets krav på inspelad video gäller material som publiceras från och med 23 september 2020.


Rekommendationer för syntolkningLänk hit

 • Följ riktlinjer för syntolkning
 • Informera användare om att det finns en syntolkad version

Följ riktlinjer för syntolkningLänk hit

För att kunne göra en bra syntolkning krävs kunskap om handling, karaktärer, miljöer mm. Det kan vara viktigare att beskriva sammanhanget än det som för stunden presenteras visuellt. En verklig syntolkning av sekvensen som visas i bildexemplet med Ada skulle till exempel kunna vara ”Ada lämnar huset. Stannar upp, ser förväntansfull ut, skyndar vidare till Karl”. Erfarna syntolkar vet vad som är viktigast att beskriva.

Anlita helst en erfaren syntolk redan på planeringsstadiet. Det är också bra om syntolken får kontakt med filmens manusförfattare eller regissör.

Om ni inte kan anlita proffs för produktionen utgå åtminstone från riktlinjer för syntolkning. Det finns länkar till sådana i avsnittet fördjupningslänkar.

Tänk på att syntolkningen inte får krocka med repliker eller viktiga informationsbärande ljud. Om de pauser som finns i ordinarie ljud inte räcker för att beskriva all visuell information så behöver syntolkningen prioritera det som är viktigast för förståelsen. På WCAG-nivå AAA måste all avgörande information syntolkas, vilket kan innebära att filmen behöver pausas. Den nivån krävs inte av webbdirektivet, men i vissa sammanhang kan det vara nödvändigt för dina användare.


Informera användare om att det finns en syntolkad versionLänk hit

Informera användarna om att det finns en separat syntolkad version, till exempel med en länk i direkt anslutning till ordinarie version. Ibland är det möjligt att lägga in flera alternativa ljudspår i samma video, så att användaren själv kan välja. Se kodexempel i riktlinje 113.

symboler för syntolkning
Syntolkning heter audio description på engelska och representeras ibland av någon av dessa symboler, eller av förkortningen ”AD” som kommer av det engelska ”audio description”. För licensinfo, se avsnittet återanvändning av symboler.


Undersök alternativa lösningarLänk hit

Om presentatörer och programledare är noga med att beskriva all viktig visuell information så kan inspelningen eventuellt göras tillgänglig för synskadade personer även utan separat syntolkning. Se gärna tips på hur du kan göra föreläsningar synskadevänliga. Men det är lätt hänt att presentatörer glömmer bort detta, eller att de inte hinner, eller misslyckas med att bedöma vad som behöver beskrivas. Därför behövs ofta en riktig syntolkning.

Som alternativ till talad syntolkning kan eventuellt textbaserad syntolkning användas. Då beskrivs det visuella innehållet i en tidssynkroniserad textremsa som läses upp av skärmläsaren. I dagsläget är det inte säkert att detta ger en användarupplevelse som är jämförbar med ljudbaserad syntolkning, men i takt med att tekniken förbättras kan detta bli ett smidigt alternativ, särskilt för produktioner där syntolkning bara behövs i liten omfattning.

Om du erbjuder syntolkning i form av textremsa för uppläsning av skärmläsare bör html5-elementet track märkas upp med attributet kind, som ska ha värdet ”descriptions”.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.

1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad): Det finns ljudbeskrivningar av allt förinspelat videoinnehåll i synkroniserad media. (Nivå AA)


Exempel på syntolkade inspelningarLänk hit

På Synskadades Riksförbunds Youtubekanal finns flera exempel på syntolkade filmer.


FördjupningslänkarLänk hit

Se även R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten,  R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video och R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar.

Två föreläsningar om syntolkad video på webben

Här följer en inspelning av två föreläsningar om syntolkad video på webben. Henrik Götesson, handläggare på Synskadades riksförbund, tar upp syntolkning ur ett användarperspektiv och Magnus Johansson som jobbar med produktion tar upp det perspektivet. Det finns även en teckenspråkstolkad version och en separat syntolkad ljudversion av inspelningen.

Textinnehåll


TerminologiLänk hit

Syntolkning kallas oftast för audio description på engelska, men ibland även för video description, descriptive narration. En bredare term som både kan innebära syntolkning och andra talade meddelanden är voice over.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet bygger på. Se även webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).