Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.3.1

Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Digital information har fördelen att den kan presenteras för användaren på många olika sätt, beroende på användarens behov, utrustning och preferenser. Exempelvis kan information läsas upp eller förstoras eller presenteras med annan layout. Du som avsändare behöver se till att ingen viktig information går förlorad när presentationen förändras. Det kan du göra genóm att märka upp sidans innehåll på rätt sätt i koden.

Exempel på information som riskerar att förloras vid ändring av presentationsformat:

  • att en rubrik är en rubrik, om den särskiljs enbart med hjälp av formatering (till exempel fetstil och större teckengrad)
  • kopplingen mellan en ledtext och ett formulärfält, om detta enbart framgår av textens placering
  • kolumnindelning om en tabell skapas till exempel med hjälp av tabbar och mellanslag eller css-positionering

Utnyttja html-språkets olika element så som de är tänkta, och komplettera med WAI-ARIA och att uttryckligen beskriva med text sådant som inte framgår av kodningen.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.

1.3.1 Information och relationer: Information, struktur, och relationer som förmedlas genom presentation kan bli automatiskt tydliggjord eller finnas som text. (Nivå A)


MätbarhetLänk hit

Många brister kopplade till detta kriterium går att identifiera genom att prova användning med skärmläsare och olika skärmstorlekar.Kommentarer (0)