Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.3.3

Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Ge alla användare möjlighet att förstå de instruktioner som krävs för att kunna navigera eller använda en webbplats. Även den som inte kan uppfatta form, storlek eller har möjlighet att relatera till höger eller vänster behöver kunna förstå till navigation och instruktioner. Det kan till exempel handla om personer som använder tekniska hjälpmedel som presenterar informationen på ett alternativt sätt. Det är exempelvis svårt för en person som använder skärmläsare att förstå en instruktion som ”klicka på knappen till höger”, eller som icke hörande kunna följa instruktionen “när du hör tonen är det dags att klicka”.

Instruktioner som använder den här typen av sensoriska kännetecken behöver kompletteras med ytterligare information för att alla ska kunna förstå.


Rekommendationer för instruktioner med sensoriska känneteckenLänk hit

Använd gärna sensoriska kännetecken (färg, form med mera) för instruktioner eftersom det kan vara en effektiv metod för att underlätta för användarna, inklusive personer med kognitiva begränsningar men kom ihåg att komplettera informationen så att alla kan förstå den.


Exempel på kompletterande instruktionerLänk hit

Instruktion i hjälptext i webbundersökning

Om användarna exempelvis ska navigera i en webbundersökning som sträcker sig över flera sidor används ofta pilar för att markera att användaren kan klicka sig framåt och bakåt i undersökningen. Om instruktionen till användarna är ”Gå till nästa sida genom att klicka på den gröna pilen med texten ”Nästa sida” i nedre högra hörnet”, används både positionering, färg och tydlig markering på ikonen för att vägleda användarna framåt i undersökningen.

Hänvisning till höger eller vänster

Om det finns behov av att hänvisa till information som ligger till höger eller vänster behöver den också kompletteras med ytterligare information. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att hänvisa till rubriken: Vill du veta mer om ämnet x, hittar du länkar till fördjupningar i listan till höger under rubriken Relaterat.

Var dock försiktig med hänvisningar till höger eller vänster eftersom de ofta inte gäller när användaren surfar på en mobiltelefon. Det som ligger till höger/vänster på en desktop hamnar ofta under eller över i mobiltelefonen.

Hänvisningar ovan eller under

På många språk, inklusive svenskan, är det underförstått att ”ovan” är en hänvisning till innehåll som förekommit tidigare i en text, och ”nedan” avser innehåll som kommer efter. Om det är otvetydigt till vilken del av sidan en sådan hänvisning pekar en hänvisning som  ”välj en av länkarna nedan” eller ”såsom nämndes ovan” mycket väl fungera enligt riktlinjen.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.

1.3.3 Sensoriska kännetecken: Instruktioner för att förstå och styra innehåll är inte enbart beroende av sensoriska kännetecken såsom form, storlek, visuell placering, orientering eller ljud. (Nivå A)

Anmärkning: För krav som har med färg att göra, se Riktlinje 1.4.Kommentarer (0)