Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.4.1

Använd inte enbart färg för att förmedla information

Använd gärna färger, men låt inte färgskillnader vara det enda sättet att urskilja information utan komplettera med exempelvis text, mönster eller någon annan visuell indikation.

Färger är mycket användbara för att förhöja användbarhet och estetik. Men vissa användare kan inte uppfatta färgskillnader, till exempel på grund av färgblindhet eller för att de använder en monokrom skärm eller skärmläsare. Använd gärna färger, men låt inte färgskillnader vara det enda sättet att urskilja information utan komplettera med exempelvis text, mönster eller någon annan visuell indikation.


Rekommendationer för användning av färgerLänk hit

Komplettera färgskillnader:

 • i text med understrykning, ram, fetstil, kursivering eller annat teckensnitt.
 • med ikoner.
 • med mönster i diagram och kartor för att särskilja ytmarkeringar.
 • med beskrivning i text.
 • med semantisk kodning.

Var särskilt försiktig med färgerna grön, röd och brun. Många personer med färgblindhet har svårt att särskilja dessa.


ExempelLänk hit

Den amerikanska regeringens stilguide använder en kombination av färger, ikoner och text för att presentera olika kategorier av meddelanden för användaren:

Den amerikanska regeringens mall kombinerar färger med symboler och text.

Bredbandskartan presenteras information med hjälp av färgade rutor. Samma information visas även med text när användaren markerar rutan. Vid behovsanalysen framkom det att vissa användare önskade just röd-grön färgskala, vilket är problematiskt för personer med färgblindhet. Lösningen fick bli att användaren själv kan välja färgschema.

Skärmbild från Bredbandskartan

Observera att Bredbandskartan använder mönster för ett andra lager av information. Därmed är det svårt att använda mönster för att särskilja rutor i det första lagret.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.4 Urskiljbart: Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.

1.4.1 Användning av färger: Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information, indikera en handling, fråga om återkoppling eller särskilja ett visuellt element. (Nivå A)

Anmärkning: Detta framgångskriterium tar specifikt upp färgperception. Andra typer av perception behandlas i Riktlinje 1.3 inklusive automatisk åtkomst av kod för färg och annan visuell presentation.


MätbarhetLänk hit

Testa genom att ställa in din skärm på monokrom presentation eller gråskala.

Verktyg som till exempel RGBlind kan användas för att simulera färgblindhet på en webbplats.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).